ANBI

ANBI

Stichting 2Wheels4Wings heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst ons erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Deze ANBI is een waarborg dat de besteding van donaties en onze boekhouding goed gecontroleerd wordt.
Daarnaast geeft deze ANBI beschikking u de mogelijkheid om uw donaties aan onze stichting van uw belasting af te trekken.

Schenking aan een goed doel

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Publicatieverplichting

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden van de ANBI-beschikking/status.

Naam: Stichting 2Wheels4Wings
RSIN nummer: 8185.73.661
Bezoekadres: Berkenstraat 3, 1731 SW Winkel
Doelstelling: Het verzorgen van motortourtochten voor gehandicapten en ouderen

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:
– Realiseren van de jaarlijkse Appierun, motortour verstandelijk gehandicapten
– Realiseren van 6 tot 8 kleine evenementen in 2019 voor o.a. woonzorgcentra
– Realiseren van de jaarlijkse Sinterklaasactie voor arme gezinnen

Bestuurssamenstelling: Voorzitter, tour coördinator/secretaris
Voorzitter: Dhr. A. van Duijn
Secretaris: Dhr. W. Meelis

Beloningsbeleid:
Alle medewerkers/vrijwilligers ontvangen geen beloning voor verleende diensten en of werkzaamheden voor stichting 2Wheels4Wings.

Jaaroverzicht 2018 (PDF)